2HVb1A-3000px

Vad är stress?

"Att ständigt gå omkring och vara stressad påverkar inte bara ditt sinne.

Din kropp påverkas med förhöjt blodtryck, icke normal andning som får effekter i muskler och kroppens rörelseapparat".

Begreppet stressrelaterad psykisk ohälsa rymmer flera olika tillstånd (Åsberg et al 2010) Stress i sig är ingen sjukdom och gränsdragningen mellan friskt och sjukt är inte alltid lätt att dra men det finns ett antal psykiska sjukdomar där stressen varit utlösande. De stressrelaterade besvären delas in i livskris, livshotande trauma (akut respektive efterförlopp) samt långvarig stress utan återhämtning.
Internationellt används begreppet Common Mental Disorders ( CMD ) för att beskriva lindrig till måttlig psykisk ohälsa och CMD börjar även användas i Sverige då begreppet lättare psykisk ohälsa inte bedöms stå i paritet till de betydande nedsättningar besvären kan leda till (Vingård, 2015). I många situationer är stress en positiv reaktion som man inte vill vara utan. Det är när kraven blir större än förmågan att klara av dem som stressen blir negativ. Stressreaktionen har tidigare varit nödvändig för att överleva, men i det moderna samhället behöver du sällan kämpa rent fysiskt för att överleva. Ändå händer ungefär samma saker i kroppen oavsett om du upplever ett verkligt hot eller om du springer ikapp en buss. Stressreaktionen sätts även igång vid psykiska ansträngningar, till exempel när du blir arg på någon eller känner att du har för mycket att göra.Så länge du tar dig tid till återhämtning och sömn kan kroppen klara av att hantera stressiga perioder utan att ta skada.