2HVb1A-3000px

  Vi Bryr Oss Om  
 Varje Patient 


 

Välkommen till KBT Vallentuna. Vi är KBT terapeuterna i Vallentuna. Vi arbetar på uppdrag från husläkarmottagningar i Vallentuna och Täby. Vi följer avgiftsregler som gäller i Stockholms Läns Landsting. Patientavgift 100 kr. Frikort gäller hos oss. 

Via remiss

Det finns två sätt att få hjälp av KBT Vallentuna. Enligt Stockholms Läns Landstings regelverk krävs en remiss. Kontakta din husläkarmottagning för en bedömning.

Vill du boka privat

Du kan även välja att gå i terapi hos oss privat. Boka möte här

Priset för privatsession är 950 - 1200 kr för 45 min.

Behandlingar

KBT Vallentuna erbjuder behandlingar, individuellt eller i grupp enligt evidensbaserade Kognitiva Beteende Terapeutiska metoder (KBT).
Gruppbehandlingar riktar sig till patienter med utmattningsyndrom, stressrelaterade tillstånd och långvarig smärta.
Du kan få hjälp med bl.a 
Oro och ångest
Depression - nedstämdhet
Stressrelaterade problem
Kriser, relationssvårigheter, fobier, sorg, smärtproblematik


 


"Genom kognitiv terapi hjälper vi dig att förändra en dysfunktionell arbetsmodell. Tillsammans kartlägger vi dina problem och sätter upp en individuell handlingsplan.

"Det terapeutiska arbetet vilar på relationen mellan terapeut och patient. Dessa två fungerar som jämbördiga parter som samarbetar likt två vetenskapsmän med patientens problem i vad som skulle kunna kallas för kollaborativ empirism. I denna allians har terapeuten kunskaperna om den kognitiva terapin medan patienten har kunskapen om sig själv och sina symptom. 
Terapin som är tidsbegränsad anpassas till dina behov och din  livssituation. Mellan varje session arbetar du med hemuppgifter eftersom förändringar ofta behöver praktiseras i verkliga livet. Förutom att lösa dina aktuella svårigheter är målet med KBT att du ska kunna applicera det du lärt dig på liknade problem i framtiden.


 

"Hjärnan formas om efter nio veckor"

Med bara nio veckors kognitiv beteendeterapi omformas hjärnan på patienter som lider av social ångest. Studien kan vara ett steg mot att kunna utveckla effektivare terapier mot ett av de vanligaste psykologiska problemen.
* Månsson, K. N. T., Salami, A., Carlbring, P., Boraxbekk, C. J., Andersson, G., & Furmark, T. (2017). Structural but not functional neuroplasticity one year after effective cognitive behaviour therapy for social anxiety disorder. Behavioural Brain Research, 318, 45-51. doi: 10.1016/j.bbr.2016.11.018

Akut

Akut psykiatrisk hjälp.
Ring 08-123 558 58 om du är i behov av akut psykiatrisk hjälp.
NoA har akutpsykiatrisk beredskap för vuxna över 18 år. 

KBT Terapeuter

Våra terapeuter är KBT utbildade och uppfyller Stockholm Läns Landstings kravmall avseende att självständigt få bedriva KBT. Läs mer här.