2HVb1A-3000px

Tecken på depression

"Allting känns värdelöst"

"Ingen bryr sig om mig längre"

"Jag känner mig helt tom"

 

Depression kännetecknas enligt ICD10-SE (Socialstyrelsen, 2010) av långdragna perioder med nedstämdhet, känslor av meningslöshet och hopplöshet. Minst två av symtomen nedstämdhet, energifattigdom och minskad aktivitet ska ha dominerat under minst de senaste två veckorna med samtidig förekomst av andra visst antal angivna symtom som förlust av självförtroende, nedvärdering av sig själv återkommande tankar på död eller självmord, kognitiv nedsättning, förändrad psykomotorisk aktivitet, sömnproblem samt ökad eller minskad matlust och viktnedgång. Vid måttlig depression är förmågan att utföra aktiviteter oftast nedsatt (Socialstyrelsen, 2010). Vid lindrig depression är patienten i obalans, men kan i allmänhet genomföra normala aktiviteter. Vid svår egentlig depression har patienten ofta stora aktivitetsbegränsningar, starka självförebråelser, självmordstankar samt framträdande kroppsliga symtom (SBU, 2004). 
De vanligaste tecknen på depression är känslor av nedstämdhet, dysterhet, ensamhet och likgiltighet. Den som är deprimerad kan brista i gråt även utan anledning men hen kan också ha svårt att gråta när det verkligen har hänt någonting som är riktigt tråkigt. Hen kan ha svårt att somna in eller hen kanske vaknar tidigt på morgonen utan att kunna somna om igen. Hen kanske ständigt känner sig trött och sover mer än vad som är vanligt. Till slut kanske hen tappar matlusten och börjar tappa i vikt eller så äter hen mer än normalt och går upp i vikt istället. Vanligtvis har den som är deprimerad en mycket negativ bild av sig själv. Hen kan tro att hen är hjälplös och ensam och ofta anklagar hen sig själv för småfel och brister. Hen är pessimistisk beträffande sig själv, världen, framtiden och tappar intresset för sin omgivning. Den som är deprimerade har svårt att bestämma sig för vad hen ska göra och genomföra det hen har bestämt.
Ibland kan människor vara deprimerade utan att det märks på dem. De kan klaga över kroppsliga besvär, missbruka alkohol eller nervlugnande medel. När en person alltid känner sig trött eller upplever allting hen gör som tråkigt kan det i själva verket vara ett uttryck för att hen är deprimerad. När det plötsligt börjar gå sämre i skolan för ett barn kan det också bero på att barnet är deprimerat.
Ett ABC för att förändra känslor.
De flesta människor som är deprimerade tror att deras livssituation är så dålig att det är naturligt för dem att känna sig ledsna. I själva verket är det så att dina känslor härrör från det du tänker på och hur du uppfattat det som händer dig. Om du tänker noga på en händelse som nyligen inträffat och som upprört dig och gjort dig ledsen bör du vara i stånd att sortera ut tre delar av problemet.
A  Händelsen
B  Dina tankar
C  Dina känslor
De flesta människor är normalt endast medvetna om punkt A och C.
A  Antag t ex att din hustru glömmer bort din födelsedag.
B  Du känner dig sårad och besviken och ledsen.
Det som verkligen gör dig olycklig är den innebörd du ger händelsen.
Du tänker: ”Min hustrus glömska betyder att hon inte längre älskar mig”. ”Jag är inte längre betydelsefull för henne och andra”. ”Hon kommer att lämna mig och utan henne blir jag aldrig lycklig mer”. Men det kan ju faktiskt vara så att hustrun inte tycker födelsedagar är så viktiga nu när man har blivit vuxen. Du har mått dåligt på grund av den felaktiga slutsatsen,
inte på grund av händelsen i sig.