Välkommen Startsida Kontakt Avgifter Tidsbokning Hitta hit Nyheter
KBTvallentuna  |  Allévägen 6, 2 tr  |  186 39 Vallentuna  |  www.KBTvallentuna.se

Välkommen till KBTvallentuna

Vi på KBTvallentuna är KBT-terapeuter som arbetar centralt i Vallentuna Centrum. Alla har gedigen KBT-utbildning och uppfyller Stockholms Läns Landsting kravmall avseende att självständigt  få bedriva KBT. Vi erbjuder behandlingar, individuellt eller i grupp enligt evidensbaserade Kognitiva BeteendeTerapeutiska metoder (KBT). Gruppbehandlingar riktar sig till patienter med långvarig smärta, utmattningssyndrom och stressrelaterade tillstånd. Du kan få hjälp med bl.a....     o Oro och ångest o Depression - nedstämdhet o Stressrelaterade problem o Krisreaktioner o Smärtproblematik o Relationssvårigheter o Fobier o Sorg
KBTvallentuna Startsida Kontakt Avgifter Tidsbokning Hitta hit Nyheter

Nyheter i höst, 2016

KBT Vallentuna utökar nu utbudet med  TERAPEUTISKT SKRIVANDE samt  PAR- FAMILJEKOMMUNIKATION.  SORGEBEARBETNING individuellt eller i grupp.  HANDLEDNING där vi vänder oss till  olika yrkesgrupper och organisationer.  Vi erbjuder även TERAPITIDER till dig som  vill gå PRIVAT och inte vill gå vägen via  vårdcentralen. Startsida Startsida